beleggingsrechteigenwoning.nl - Het beleggingsrecht eigen woning

Linkermenu

Beleggingsrecht eigen woning

Het beleggingsrecht eigen woning, is een onderdeel van banksparen. U opent een beleggingsrekening, waarop u regelmatig geld stort dat u uiteindelijk kunt gebruiken om uw hypotheek (deels) af te kunnen lossen. De beleggingsrekening is een geblokkeerde rekening. Het vermogen dat u op deze rekening inlegt, wordt belegd in bijvoorbeeld beleggingsfondsen. Het eindkapitaal waarmee u uw hypotheek dient af te lossen, is niet gegarandeerd. De hoogte van dit kapitaal is mede afhankelijk van het door u gekozen beleggingsprofiel.

Tot aan de vrijstelling, betaalt u over de ontvangen rendementen van het beleggingsrecht geen belasting. Deze vrijstelling is van toepassing indien u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U maakt ten minste vijftien jaar aansluitend een bedrag naar de beleggingsrekening over. Het hoogst betaalde bedrag in enig jaar bedraagt hierbij niet meer dan tienmaal het laagste bedrag.

  • U beschikt als rekeninghouder over een eigen woning met een eigenwoningschuld.

  • De rekening dient maximaal dertig jaar na de eerste overmaking geheel gedeblokkeerd te zijn.

  • De rekening is geblokkeerd. Deze blokkade mag slechts eenmaal worden opgeheven voor de aflossing van uw hypotheek.

  • De beleggingsrekening wordt aangehouden bij een financiële instelling.

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan wordt de rekening in box 1 geplaatst. Wanneer u niet meer aan de voorwaarde voldoet wordt de rekening overgebracht naar box 3en wordt uw rekening gedeblokkeerd. De beleggingsrekening is enkel vrijgesteld van belastingheffing indien uw opgebouwde vermogen niet meer gedraagt dan uw hypothecaire schuld. Hiervoor geldt een maximum van:

  • €145.000,00 bij 20 jaar beleggen
    Of een maximum van:

  • €32.900,00 bij 15 jaar beleggen

De genoemde vrijstellingen gelden per belastingplichtige. Is er sprake van een fiscale partner, dan wordt uitgegaan van het dubbele van deze bedragen.

Bij een eventuele stopzetting van samenleving of bij scheiding, mag het vermogen worden verdeeld. Indien de rekening hierna weer aan boven genoemde voorwaarden voldoet, mag de rekening verder gaan als zijnde een 'spaarrekening eigen woning'.

(NWWI) taxatie / taxatierapport nodig? 

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. In ons privacybeleid leest u hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Bron: Uw huis & hypotheek